Polityka cookies

Pliki cookie składają się z fragmentów kodu zainstalowanych w przeglądarce, które pomagają Właścicielowi w świadczeniu Usługi zgodnie z opisanymi celami. Niektóre cele instalowania plików cookie mogą również wymagać zgody użytkownika.
W przypadku, gdy instalacja plików Cookies odbywa się na podstawie zgody, zgodę tę można w każdej chwili dowolnie cofnąć, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie.

Techniczne i zbiorcze statystyczne pliki cookie

Działania niezbędne do działania
Ta Aplikacja wykorzystuje pliki Cookies do zapisywania sesji Użytkownika i wykonywania innych czynności, które są bezwzględnie niezbędne do działania tej Aplikacji, na przykład związanych z dystrybucją ruchu.

Aktywność dotycząca zapisywania preferencji, optymalizacji i statystyk
Ta aplikacja wykorzystuje pliki cookie do zapisywania preferencji przeglądania i optymalizacji przeglądania Internetu przez użytkownika. Te pliki cookie obejmują na przykład te, które służą do ustawiania języka i waluty lub do zarządzania statystykami przez właściciela witryny.

Inne rodzaje plików cookie lub narzędzi stron trzecich, które mogą je instalować

Niektóre z wymienionych poniżej usług zbierają statystyki w formie zbiorczej i anonimowej i mogą nie wymagać zgody Użytkownika lub mogą być zarządzane bezpośrednio przez Właściciela - w zależności od tego, jak są opisane - bez pomocy osób trzecich.
Gdyby wśród wskazanych poniżej narzędzi znajdowały się usługi zarządzane przez osoby trzecie, mogłyby one - oprócz tego, co określono, a także bez wiedzy Właściciela - wykonywać czynności śledzenia Użytkowników. Aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat, zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności wymienionych usług.

Statystyka

Usługi zawarte w tej sekcji pozwalają kontrolerowi danych monitorować i analizować dane o ruchu i są wykorzystywane do śledzenia zachowania użytkownika.

Google Analytics z anonimowym adresem IP (Google Inc.)
Google Analytics to usługa analizy oglądalności stron internetowych dostarczana przez Google Inc. ("Google"). Google wykorzystuje zebrane dane osobowe w celu śledzenia i badania korzystania z tej aplikacji, tworzenia raportów i udostępniania ich innym usługom opracowanym przez Google.
Google może wykorzystywać dane osobowe do contextualize i personalizacji reklam z ich sieci reklamowej.
Ta integracja Google Analytics sprawia, że ​​Twój adres IP jest anonimowy. Anonimizacja polega na skróceniu adresu IP Użytkowników w granicach państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach należących do porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP zostanie przesłany na serwer Google i skrócony na terenie Stanów Zjednoczonych. Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: USA - Polityka prywatności - Zrezygnuj.

Jak mogę wyrazić zgodę na instalację plików cookie?

Oprócz tego, co wskazano w tym dokumencie, Użytkownik może zarządzać preferencjami dotyczącymi plików cookie bezpośrednio w swojej przeglądarce i uniemożliwić - na przykład - instalowanie ich przez osoby trzecie. Za pomocą preferencji przeglądarki możliwe jest również usunięcie wcześniej zainstalowanych Cookies, w tym Cookies, w których ostatecznie zapisana jest zgoda na instalację plików Cookies przez tę stronę. Użytkownik może znaleźć informacje o tym, jak zarządzać plikami Cookies w niektórych z najpopularniejszych przeglądarek internetowych, na przykład pod następującymi adresami: Google ChromeMozilla FirefoxApple Safari e Microsoft Internet Explorer.
W odniesieniu do plików cookie instalowanych przez osoby trzecie, Użytkownik może również zarządzać swoimi ustawieniami i wycofać zgodę, odwiedzając odpowiedni link rezygnacji (jeśli jest dostępny), korzystając z narzędzi opisanych w polityce prywatności strony trzeciej lub kontaktując się bezpośrednio z osobą trzecią.
Niezależnie od powyższego, Użytkownik może korzystać z informacji dostarczonych przez EDAA (UE), Inicjatywa na rzecz reklamy sieciowej (Stany Zjednoczone) e Digital Advertising Alliance (USA), rozszerzenie DAAC (Kanada), DODAJ(Japonia) lub inne podobne usługi. Dzięki tym usługom można zarządzać preferencjami śledzenia większości narzędzi reklamowych. W związku z tym Właściciel zaleca Użytkownikom korzystanie z tych zasobów oprócz informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

Ponieważ instalacja plików cookie stron trzecich i innych systemów śledzenia za pośrednictwem usług używanych w tej aplikacji nie może być technicznie kontrolowana przez właściciela, wszelkie konkretne odniesienia do plików cookie i systemów śledzenia zainstalowanych przez strony trzecie należy traktować jako orientacyjne. W celu uzyskania pełnych informacji, Użytkownik jest proszony o zapoznanie się z polityką prywatności wszelkich usług stron trzecich wymienionych w tym dokumencie.
Biorąc pod uwagę obiektywną złożoność związaną z identyfikacją technologii opartych na plikach cookie, zachęca się użytkowników do skontaktowania się z Właścicielem, jeśli chcą otrzymać dalsze informacje na temat korzystania z plików cookie przez tę aplikację.

Lista plików cookie używanych przez witrynę

Niezbędne techniczne pliki cookie
[cookie_audit category=”niezbędne” style=”zima” columns=”cookie,czas trwania,opis”]

ciasteczka analityczne
[cookie_audit kategoria=”analytics” style=”zima” kolumny=”plik cookie, czas trwania, opis”]


Definicje i odniesienia prawne

Informacje osobiste (lub danych)
Stanowi ona dane osobowe wszelkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio, również w związku z wszelkimi innymi informacjami, w tym osobistym numerem identyfikacyjnym, umożliwiają identyfikację lub identyfikację osoby fizycznej.

Dane użytkowania
Są to informacje automatycznie gromadzone za pośrednictwem tej aplikacji (także przez osoby trzecie zawartych w niniejszym wniosku) aplikacji, w tym: adresów IP lub nazw domen komputerów używanych przez użytkowników, którzy łączą się z tej aplikacji, adresy URI ( uniform Resource Identifier), czas zgłoszenia, metoda stosowana w przekazaniu żądania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi serwera (sukces, błąd, etc.). na kraj pochodzenia, cechy systemu operacyjnego i przeglądarki używanej przez użytkownika, różne czas wizyty (na przykład czas spędzony na każdej stronie) i szczegółów na temat ścieżki następuje wewnątrz aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem do sekwencji przeglądanych stron, do parametrów związanych z systemem operacyjnym i środowiskiem IT Użytkownika.

Użytkownik
Osoba korzystająca z tej aplikacji, która, o ile nie określono inaczej, pokrywa się z osobą, której dane dotyczą.

Zainteresowany
Osoba fizyczna, do której odnoszą się dane osobowe.

Procesor danych (lub zarządca)
Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna lub jakikolwiek inny podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu Właściciela, zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Administratorem danych osobowych (lub właściciel)
Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, służba lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz przyjęte narzędzia, w tym środki bezpieczeństwa związane z operacją i korzystanie z tej aplikacji. Administrator danych, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem tej aplikacji.

Ta aplikacja
Sprzęt lub oprogramowanie, za pomocą którego gromadzone i przetwarzane są dane osobowe użytkowników.

Serwis
Usługa świadczona przez tę Aplikację, zdefiniowana w odpowiednich warunkach (jeśli istnieją) na tej stronie / aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)
O ile nie określono inaczej, wszelkie odniesienia do Unii Europejskiej zawarte w niniejszym dokumencie zostaną rozszerzone na wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejski Obszar Gospodarczy.

Cookies
Mały fragment danych przechowywany na urządzeniu Użytkownika.


Informacje prawne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności opracowano na podstawie wielu systemów legislacyjnych, w tym artykułów 13 i 14 w rozporządzeniu (UE) 2016 / 679.
O ile nie określono inaczej, niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie tej aplikacji.
Ostatnia modyfikacja: 4 lutego 2022 r